MED se preporu?uje u svim ?ivotnim dobima i predstavlja vrhunski prirodni proizvod. Ka?e se da ne postoji ?prirodnija" namirnica od meda.To je proizvod medonosnih p?ela, dobiven iz cvjetnog nektara ili medne rose (medljika).

VRSTE MEDA: amorfa, bagrem, br?ljan, cvjetni, dra?a, glog, kadulja, kesten, lavanda, lipa, livada, metvica, ru?marin, vrba, vrijesak, medljika...
Dnevno se preporu?uje konzumacija meda u koli?ini 0,5 -1 g po kilograma tjelesne te?ine, a za sporta?e, djecu u razvoju i bolesnike/rekonvalescente doza iznosi 2 g/kg tjel. te?ine.

Med sadr?i 20 aminokiselina.

Naj?e??e isticana ljekovita svojstva meda: Svojim hranjivim svojstvima med poti?e vitalne procese i ja?a prirodne obrambene sposobnosti na?eg organizma.
Poti?e apetit kod osoba koje pate od gubitka apetita jer djeluje na uspostavljanje ?uzajamne" suradnje probavnog i ?iv?anog sustava kao i na konverziju hranjivih tvari.
Potpoma?e odr?avanju ?vrsto?e kostiju i izlu?ivanju toksi?nih tvari iz tijela.
Blagotvorno djeluje na intelektualne sposobnosti jer sudjeluje u metabolizmu glukoze i fosfora.
Olak?ava uspostavljanje normalne probavne funkcije nakon bolesti. Djeluje na pravilno izlu?ivanje probavnih sokova, peristaltiku crijeva i pravilnu apsorpciju hranjivih tvari iz crijeva u krv.
?isti krv od toksina i poma?e kod slabokrvnosti jer stimulira produkciju hemoglobina. Pobolj?ava apsorpciju lijekova i ?ini ih djelotvornijim te ?titi organizam od ?tetnih ostataka istih. Tako?er ima pozitivan u?inak na otklanjanje zubnog plaka.
Uz boju, aromu i miris, med ovisno o biljci s koje p?ele skupljaju nektar ili mednu rosu, posjeduje i svoja odgovaraju?a ljekovita svojstva. O tome naj?e??e ovisi primjena pojedinih vrsta meda u dijetoterapiji pojedinih bolesti i stanja.

Na?in upotrebe

med se u ustima rastopi, odnosno povu?e svu potrebnu vlagu. U ustima otpo?ne prvi dio probave i ?eludac ga lak?e prihva?a. No, ono najva?nije je da se sva ?arolija ili najvrednije sastavnice meda upiju u organizam odmah u ustima i to ispod jezika (kao nitroglicerin kod sr?anih disfunkcija). Pri tome se de?ava i jedna potpuno nevjerojatna pojava - plak koji se talo?i uz zubno meso na zubima u potpunosti nestaje. Upale zubnog mesa nestaju, a simptomi paradentoze se bitno smanjuju ili nestaju.

Upotreba meda kada obolimo od gripe:

Med je pun iznena?enja i nepoznanica, a jedna je nesumnjivo i to da se termi?kom obradom njegova antioksidativna svojstva pove?avaju, unato? tome ?to mu se sva ostala ?arolija uni?ti. Stoga? se ovako pripremljeni medni napitak isklju?ivo koristi za olak?avanje simptoma nastalih virusom gripe.

Tada je potrebno uzimati PROKUHANI MED na na?in da se u 1 litru hladne vode stavi 1000g meda i kada otopina zakipi jo? se kuha oko 3 minute. U jo? vru?u otopinu (na oko 80°C, daljnje tri minute) mo?e se staviti i vre?ica dvije ?aja za pobolj?anje ukusa, a ta kombinacija sinergijski jo? uspje?nije djeluje u suzbijanju virusa. Korisno bi bilo dodati i sok od nekoliko limuna (oko 0,5-1l). Dnevno treba uzeti do dvije litre ovog pripravka i stvarno bi bilo veliko ?udo da ?svoje" viruse ovim na?inom ne savladate u dva dana. Ovo zadnje ne treba shvatiti bukvalno jer? virusi djeluju razli?ito na svaki organizam ali potreba za uzimanjem pove?ane koli?ine teku?ine postoji sve dok imamo povi?enu temperaturu.

PROPOLIS

Propolis je najistra?ivaniji p?elinji proizvod. Brojne studije pokazale su da djeluje protiv bakterija, gljivica, virusa i upala te da ima anesteti?ki, antioksidacijski i antitumorski u?inak, sprije?ava rast biljaka i klijanje sjemena, poti?e regeneraciju tkiva i ja?a imunolo?ki sustav.

Primjena i djelovanje
Alkoholne otopine propolisa djeluju antivirusno, antibakterijski i lagano anestetski. Propolis se kod tretiranja odre?enih bolesti i stanja obi?no primjenjuje sa medom ili drugim p?elinjim proizvodima.

PELUD

Pelud ili cvjetni prah su mu?ke stanice pra?nika cvjetova koje p?ele sakupljaju sa biljaka i spremaju u ko?arice stra?njih nogu. U ko?nici spremaju prah u stanice sa?a, te ga pre?aju uz dodatak sline i meda. Pohranom peludi u sa?e p?elinja zajednica si osigurava izvor proteina, va?nih vitamina (A, B-kompleksa, C, D, E, K, i rutin) i 28 minerala, te brojni minerala u tragovima.

Radovi o ljekovitim osobinama peluda svjedo?e da pelud vrlo dobro djeluje protiv malaksalosti, da normalizira rad probavnih organa, popravlja apetit i pove?ava sadr?aj hemoglobina u krvi. Pri tretiranju bolesti ?eluca (gastritis) i dvanaesterca medom i peludi, nerijetko se dobivaju vrlo dobri rezultati. Pelud se jede su?en, sirov ili pomije?an s medom.

MATI?NA MLIJE?

Mati?na mlije? sadr?i elemente potrebne za razvoj i normalno funkcioniranje ljudskog organizma ; vitamine B kompleksa sa posebno visokom koncentracijom vitamina B5 (panotenske kiseline) i vitamina B6.

Prirodni je izvor acetikolina u ?istom obliku. Jedina je prirodna tvar koja prodire kroz ovojnicu nadbubre?ne ?lijezde i ?isti je od toksina, kroz ovojnicu mozga gdje regenerira stanice, a samim time usporava proces starenja. Izuzetno je e?kasna protiv gripe i drugih virusnih infekcija zahvaljuju?i imunoglobinu.

Protutumorski u?inak pripisuje njenoj aktivnoj sastavnici 10-HDA. Podi?e razinu imuniteta i poma?e oboljelima da lak?e i sa ?to manje nuspojava izdr?e kemoterapiju.

Sadr?i razli?ite minerale, vitamine A, C, D i E, enzime, aminokiseline, proteine, posebnu vrstu nezasi?ene masne kiseline 10-HDA (10-hidroksi-2-decenoi?na kiselina) koja u prirodi postoji samo u mati?noj mlije?i, sadr?i elemente za rast, razvoj i normalno funkcioniranje organizma.

Ubrzava zacjeljenje i obnovu kostiju nakon lomova ili ozljeda i uop?e odr?ava zdravlje ko?tanog sustava i zglobova. Izuzetno dobro djeluje pri lije?enju leukemije, regenerira slezenu, stanice krvi i ko?tane sr?i.
Mati?na mlije? pobolj?ava rad sredi?njeg ?iv?anog sustava, normalizira stanje du?evne iscrpljenosti, povoljno djeluje na pothranjenu djecu i starije rekonvalescente. Mati?na mlije? se danas koristi u razli?itim preparatima. Njezin u?inak temelji se na ubrzanju oksidativnog metabolizma, te kataboli?kih i anaboli?kih reakcija izmjene tvari. Pove?ava otpor na stres, pospje?uje regeneraciju stanica i tkiva, smanjuje razinu kolesterola, pozitivno djeluje na krvo?ilni sustav, stabilizira krvni tlak te pobolj?ava pam?enje. Mati?na mlije? se danas koristi u razli?itim preparatima. Njezin u?inak temelji se na ubrzanju oksidativnog metabolizma, te kataboli?kih i anaboli?kih reakcija izmjene tvari.

UPOTREBA P?ELINJIH PROIZVODA U NJEZI KO?E

MED
Med se u kozmetici koristi od davnina, pa se smatra najstarijim, provjerenim te potpuno bezopasnim prirodnim proizvodom za njegu ko?e. Antispti?an je, antimikoti?an, sprije?ava razvoj bakterija, ima regenerativna svojstva, detoksi?an je i ima sposobnost da na sebe ve?e vlagu. Zahvaljuju?i ugljikohidratima, mineralima, vitaminima i kiselinama od kojih se sastoji, med ko?u njeguje, vla?i i poma?e joj da zadr?i vlastitu vlagu te tako sprije?ava prerano starenje i pojavu bora, ?titi ko?u od gljivica i bakterija, ubla?ava upalne procese, ?titi od slobodnih radikala i na kraju hrani ko?u. Posebno ga se preporu?a kod opekotina, rana, ekcema, dekubitusa, herpesa, psorijaze hiperkeratoze i atrofije ko?e.

P?ELINJI VOSAK
Od davnina se koristi za lije?enje rana i ko?nih bolesti, gotovo nezaobilazni sastojak svakog prirodnog melema. P?elinji vosak sadr?i 4.096 IJ vitamina A i dosta vitamina F. Vitamini A i F igraju va?nu ulogu u sprije?avanju nastanka ekcema i akni, isu?ivanja ko?e te mogu djelovati kao za?tita od raka ko?e.
P?elinji vosak je potpuno prirodna tvar koja ne izaziva alergije, ima ugodan blagi miris te ?titi i omek?ava ko?u. Vitamini A i F u vosku su odgovorni za postizanje glatko?e, vla?nosti i ?vrsto?e ko?e.

PROPOLIS
U nedavnoj studiji kod osoba sa opeklinama drugog stupnja propolisna krema imala je otprilike isti u?inak u smislu sprej?avanje infekcije kao i uobi?ajena krema koja se primjenjuje kod opeklina. Me?utim uz to, propolisna krema je potakla ranije cijeljenje i ?ini se, vi?e smanjila upalu od standardne kreme.

U propolisu je otkriveno vi?e od 300 razli?itih sastavnica, 22 minerala ( ?eljezo, mangan, cink, natrij, kalij, magnezij, kalcij, barij, stroncij, kadmij, aluminij, silicij, kositar, olovo, nikal, krom, titan, srebro, bakar, kobalt, molibden, vandij) i 7 vitamina (vitamin B1, B2, B6, C, E, nikotinska kiselina i pantotenska kiselina). Flavonoidi kojih u propolisu ima oko 35-55 % zaslu?ni su za antioksidativni u?inak propolisa. Propolis sa?injavaju biolo?ki aktivne tvari koje imaju antioksidativni, antivirusni, antimikrobni, fungicidni, citostati?ni i imunostimulacijski u?inak. Odavno je poznat i lokalni anesteti?ki u?inak propolisa.

MATI?NA MLIJE?
Utje?e na proizvodnju kolagena u fibroblastima ko?e. Kolagen je vlaknasta bjelan?evina izvanstani?nog matriksa i glavna bjelan?evina vezivnog tkiva u ljudskom tijelu. Oko 3-6 % cjelokupnih bjelan?evina u tijelu ?ini kolagen i funkcionalna svojstva ko?e upravo ovise o cjelovitosti kolagena u dermi.
Poslije 40-te godine ?ivota ko?a je podlo?na atrofi?nim i degenerativnim promjenama koje se manifestiraju kako u vezivnom tkivu tako i u njenom epitelnom dijelu, gubi sposobnost zadr?avanja vlage, postaje suha i sme?urana profilakti?ka sredstva-p?elinji proizvodi dokazano mogu usporiti fiziolo?ki proces starenja ko?e. Med ima izuzetna kozmeti?ka svojstva jer se odlikuje izvanrednom prolazno??u kroz ko?u te na taj na?in hrani mi?i?ne slojeve glikogenom ?to direktno usporava pojavu starenja ko?e.

I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Potko?no mi?i?je dobiva bolji tonus uslijed bolje ishranjenosti. Svojim higroskopskim svojstvom doprinosi i bubrenju ro?natog sloja ko?e. Ko?a je propusnija za glikogen koji dubinski hrani mi?i?e, pospje?uje epitelizaciju tkiva, smanjuje bore. Uspostavljanje ravnote?e kao i usporavanje znakova starenja jedan je od va?nijih ciljeva kozmeti?ke njege, a preparativna kozmetika na bazi p?elinjih proizvoda upravo pru?a najvi?e mogu?nosti da se to postigne bez ?tetnih utjecaja na organizam.