I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .
 

Ko?a je na? najve?i organ povr?ine preko 1,6 m2

Novija znanstvena istra?ivanja pokazala su da maslinino ulje sadr?i isti spoj kao i lijek 'Brufen' odnosno ibuprofen. Spoj prona?en u ekstra djevi?anskom maslininom ulju oleocanthal ima isto farmakolo?ko djelovanje kao i ibuprofen, tj. djeluje kao prirodni protuupalni spoj. Molekule oleocanthala poma?u na na?in da inhibiraju enzime ciklooksigenaze koji se javljaju kod boli i upalnih procesa.

P?elinji vosak sadr?i 4.096 IJ vitamina A i dosta vitamina F.
P?elinji vosak je potpuno prirodna tvar koja ne izaziva alergije, ima ugodan blagi miris te ?titi i omek?ava ko?u.

Nau?nim je istra?ivanjima potvr?eno da je propolis po svojim svojstvima ?isti prirodni antibiotik prema kojem nitko ne razvija otpornost, niti on izaziva ?tetne reakcije u organizmu kao ?to to ?ine razni sintetski preparati.

U propolisu je otkriveno vi?e od 300 razli?itih sastavnica, 22 minerala ( ?eljezo, mangan, cink, natrij, kalij, magnezij, kalcij, barij, stroncij, kadmij, aluminij, silicij, kositar, olovo, nikal, krom, titan, srebro, bakar, kobalt, molibden, vandij) i 7 vitamina (vitamin B1, B2, B6, C, E, nikotinska kiselina i pantotenska kiselina).

Flavonoidi kojih u propolisu ima oko 35-55 % zaslu?ni su za antioksidativni u?inak propolisa. Propolis sa?injavaju biolo?ki aktivne tvari koje imaju antioksidativni, antivirusni, antimikrobni, fungicidni, citostati?ni i imunostimulacijski u?inak. Odavno je poznat i lokalni anesteti?ki u?inak propolisa.

Znanstveno ispitivanje iz 1957. godine pokazalo je da utjecaj 0,25 %-tnog alkoholnog ekstrakta propolisa izaziva potpunu neosjetljivost o?ne sluznice; tri je puta ja?i od efekta kokaina i 52 puta od djelovanja prokaina. Anesteti?ko djelovanje nastaje poslije 5 minuta od primjene i traje 55-60 minuta.

Ulje ko?tica marelice sadr?ava amigdalin s laetrilom (vitamin B17), ?ije sastavnice slobodni cijanidi i benzaldehid razaraju kancerogene stanice.

Gor?taci Karakoruma (Azija) poznati su kao ?narod bez tumora“ a u svojoj prehrani koriste i ulje ko?tica marelice.

Ovo ulje dodaju u salate, njime ma?u lice, ruke i zglobove. Ne poznaju bolesti kao ?to su karcinom i artritis.

Primjenom mati?ne mlije?i u njezi ko?e odga?a se i ubla?ava nastanak bora.

Za djelovanje koje se povezuje s odgodom procesa starenja smatraju se zaslu?ni neki proteini i hormoni mati?ne mlije?i koji utje?u na proliferaciju i rast stanica, a va?nu ulogu ima i jedinstvena (E)-10-hidroksidec-2-enska kiselina (10-HDA) koja do sada nije prona?ena niti u jednom drugom prirodnom matriksu, a ona izme?u ostalog poti?e i proizvodnju kolagena u fibroplastima ko?e ?ime se posti?e njezin mladena?ki izgled.

Za odr?avanje meko?e i elasti?nosti ko?e vrlo je va?na i njezina sposobnost zadr?avanja vlage.

Med je antisepti?an, antimikoti?an, sprje?ava razvoj bakterija, djeluje regenerativno, ubla?ava upalne procese, ?titi od slobodnih radikala, poma?e ko?i da zadr?i vlastitu vlagu te tako sprje?ava prerano starenje i pojavu bora.Dubinski prodire u tkivo.